Bezplatná poradňa

Využite možnosť bezplatného poradenstva v oblasti kybernetickej bezpečnosti a všetkých súvisiach témach. Poradenstvo je k dispozícií pre fyzické osoby, ako aj komerčné subjekty.

Poradenstvo je bezplatné. Budem ale rád ak na svojich sociálnych sieťach zverejníte odkaz na Cyber Academy Podcast a aspoň na niektorej platforme budete podcast odoberať.

Príklady okruhov tém:

 • Bezpečnosť na internete
 • Bezpečnosť mobilných aplikácií
 • Bezpečnosť sietí (mobilné siete, WiFi atď.)
 • Bezpečnosť osobných údajov
 • Krádeže identity
 • Úniky dát
 • Čokoľvek súvisiace ;)

Odpovede na vaše otázky sú pre mňa námetom pre podcast a odpovede budú spracované vo forme podcastu. Nie je v mojich časových možnostiach odpovedať a spracovať každú otázku, snažím sa ale minimálne na každú zareagovať.

Kontaktný formulár

Odoslaním otázky do bezplatnej poradne vyjadrujete súhlas s jej spracovaním a zverejnením. Osobné a iné identifikačné údaje zverejnené samozrejme nebudú, vo videu môže byť zverejnený náhľad na správu s rozmazaním údajov.

Tlačový servis

So svojim otázkami sa na mňa môžu obrátiť aj novinári, podmienkou spolupráce je zverejnenie niektorého odkazu na Cyber Academy Podcast.

Kontaktný formulár

Nedodržanie podmienky linkovania na zdroj Cyber Academy Podcast, môže byť dôvodom pre odmietnutie ďalšej spolupráce.

Youtube

Apple

Spotify

Google


Komerčné poradenstvo a odborné služby

Pre systematickú spoluprácu ponúkam možnosť komerčného poradenstva v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

 • Manažér kybernetickej bezpečnosti podľa zákona 69/2018
 • Nezávislé overenie úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti (som držiteľom certifikátu interného audítora podľa EN ISO/IEC 27001:2017 registračné číslo potvrdenia 76/2020 vydal TÜV SÜD Slovakia s.r.o.)
 • Tvorba a revízia bezpečnostnej dokumentácie
 • Poradca vedenia spoločnosti pre oblasť kyberentickej a informačnej bezpečnosti
 • Poradca v oblasti verejnej a štátnej správy (bezpečnostná previerka NBÚ na stupeň utajenia "D")
 • Manažment kybernetickej bezpečnosti súkromných osôb (kybernetický bodyguard)
 • Vzdelávanie manažmentu a zamestnancov
 • Poradenstvo pre advokátov a právne kancelárie
 • Forenzné analýzy a disaster recovery manažment po kybernetickom útoku

Kontaktný formulár


Kontaktný formulár

Upozornenie! V odoslanej správe bude zaznamenaná Vaša IP adresa, operačný systém a verzia prehliadača.